Selecteer een pagina

PROFIEL - DAVID SMULDERS

Als ervaren, enthousiaste en multidisciplinaire BI Specialist, zorg ik er in elk teamverband of zelfstandig voor dat er meerwaarde wordt geleverd aan uw bedrijf. Daar help ik ook graag zelf aan mee met o.a. data analyses, achterhalen van de informatiebehoefte en data visualisatie.

Dankzij ruim 15 jaar ervaring in dit vakgebied, weet ik als geen ander hoe je de techniek en het bedrijf bij elkaar brengt zodat wij gezamenlijk voor succes zorgen. Ik daag mensen graag uit om outside-the-box te denken en het vooral simpel & begrijpelijk te houden. Zo worden uitdagingen en oplossingen begrijpelijk, zodat iedereen achter het resultaat kan staan.

Persoonlijke eigenschappen als doorzettingsvermogen, sterke communicatieve vaardigheden en oog voor kwaliteit maken David een goede teamspeler.

PROJECTEN.

Strijbosch

Database specialist / BI architect

Strijbosch is een Europese speler in verhuur en verkoop van witgoed en elektronica. Vandaag de dag vertrouwt een groot aantal organisaties en instellingen op de all-in service van Strijbosch. Zo zijn veruit de meeste penitentiaire inrichtingen en alle opvangcentra voor asielzoekers in Nederland klant. Maar ook het ministerie van Defensie en tal van zorginstellingen zijn gewaardeerde klanten.

Kinetic helpt Strijbosch om performance en kwaliteit van hun ERP systeem te verbeteren, en daarnaast om een robuust en flexibel management informatie systeem op te zetten.

Elektrototaalmarkt

Database specialist / BI adviseur

Elektrototaalmarkt.nl is een webshop op het gebied van elektrotechniek met een enorm assortiment van kwalitatief hoogwaardige A-merk elektromaterialen. De laatste jaren heeft Elektrototaalmarkt een exponentiële groei doorgemaakt.

Kinetic helpt Elektrototaalmarkt bij het op orde houden van de omvangrijke informatiehuishouding, en integratie van gegevens van en naar verschillende externe partijen zoals leveranciers, marketing partners en software pakketten.

Rexel

Business Intelligence Architect

Wereldwijd is de Rexel Group toonaangevend in de distributie van elektrotechnische materialen. Het bedrijf is actief in 35 landen en telt 2.100 vestigingen waar in totaal ongeveer 28.000 mensen werken.

Voor Rexel is een compleet nieuw datawarehouse opgezet, gebruik makend van moderne technieken die het ontwikkelen, beheren en testen vele malen makkelijker en sneller maken. Naast management informatie en overzichten voor verschillende operationele afdelingen wordt het platform steeds verder uitgebreid met zowel interne als externe faciliteiten zoals een klantportaal en informatie voor de buitendienst.

Mijnwater B.V.

Business Intelligence Architect

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen. Mijnwater draagt daarmee in hoge mate bij aan een duurzame energievoorziening.

Om de goede beslissingen in het complexe mijnwater energie systeem te kunnen nemen, en de besturing daarvan, maakt Kinetic Solutions een datawarehouse/data platform waarin alle meetgegevens, voorspellingen en financiële data worden samengebracht. Hiermee worden informatieproducten gemaakt voor zowel de interne organisatie, systeembesturing, alsmede informatie over vebruik en rendement naar klanten. Daarbij wordt zowel de architectuur als de realisatie verzorgd door Kinetic.

Milgro

Business Intelligence Architect

Milgro is marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement. Als outsourcing partner neemt Milgro het integrale afvalmanagementproces van bedrijven over. Milgro maakt daarbij gebruik van een volledig sluitend digitaal proces waarin al haar klanten beschikken over volledig inzicht in data en performance.

Om deze belofte en kernwaarde waar te kunnen maken, is Kinetic Solutions betrokken bij Milgro om de datavoorziening zowel intern als extern op orde te houden en nieuwe dataproducten te ontwikkelen zodat Milgro met afstand voor blijft lopen op de concurrentie.

 

 

Rabobank Nederland

Business Intelligence Architect

Binnen de afdeling sparen & beleggen zijn een aantal informatieproducten gerealiseerd voor intern & extern gebruik. Deze producten ondersteunen bijvoorbeeld beleggers in het maken van beslissingen voor de te beheren portefeuilles van klanten en beleggingsprofielen.

Door het toepassen van geijkte datawarehousetechnieken, zijn de nachtelijke controles en voorspellingen van alle beleggingen van de volledige nacht berekeningstijd teruggebracht naar enkele minuten. Daarbij is een klein datawarehouse gerealiseerd welke interne medewerkers inzicht geeft in de performance.

Marriott – Hotels & Resorts

Business Intelligence Architect

Snelle realisatie van nieuwe financiele performance overzichten & financiële voorspelling / planning. Daarbij realisatie van een self-service business intelligence omgeving voor het beantwoorden van ad-hoc vragen over de performance van hotels & ketens.

Vebego / Hago

Business Intelligence Architect

 

Vebego is een Europese mantelorganisatie met bedrijven in facilitaire dienstverlening, zorg, healthcare en een tal van kleinere branches. Voor alle dochterondernemingen wordt het ERP systeem vernieuwd,
en daarnaast alle andere operationele systemen. Er is een grote behoefte aan integrale management informatie uniform over alle bronsystemen.

Een integraal datawarehouse werd gerealiseerd waarbij alle nieuwe systemen al tijdens de implementatiefase worden aangesloten. De gegevens uit de verschillende systemen worden gecombineerd tot een integraal klantbeeld. Gegevens worden gepresenteerd in verschillende lagen van de organisatie, zowel operationeel als op managementniveau. Daarbij worden zowel rapportages ingezet, als self-service BI om de organisatie te voorzien van betrouwbare informatie.

UWV

Business Intelligence Architect

 

In In het kader van de participatiewet worden de uitkeringen van tienduizenden WAjongers herzien vanaf 1 Januari 2015. Het proces van herbeoordeling, effectuering, begeleiding en bezwaar en beroep moet integraal worden aangestuurd alsmede de verdeling van capaciteit over regiokantoren.

Om dit proces mogelijk te maken wordt voor UWV een centraal ODS ontwikkeld waar vanuit alle benodigde gegevens uit de verschillende operationele systemen wordt verzameld, om vervolgens de aansturing te regelen op basis van die informatie. Gegevens over voortgang en werklijsten worden terug geleverd aan de operationele systemen, en rapportages voor verantwoording over het proces en klantdossier zijn geborgd.

VWE 

Business Intelligence Architect

De grootste RDW provider van Nederland, bouwt gestaag aan producten om hun dienstverlening te moderniseren. Als echte kennisorganisatie lopen ze voorop in het vergaren, schonen en combineren van gegevens tot waardevolle producten in de auto branche.

Om aan toekomstige vraag te kunnen voldoen, werd een nieuw datawarehouse ontworpen gebaseerd op moderne technieken. Daarbij werden bouwstenen zoveel mogelijk hergebruikt, en door middel van genereren wordt het team van VWE in staat gesteld om snel en betrouwbaar hele grote datastructuren en systemen op te zetten.

Vesting Finance

Business Intelligence Architect

Opzetten van een compleet nieuw datawarehouse ter ondersteuning van zowel management als operationele afdelingen.

DGN Retail / Serboucom (Multimate & Hubo)

Clusterhoofd Business Intelligence & Dataservices

Met ruim 400 winkels in Nederland is DGN één van de grootste spelers op de Nederlandse doe-het-zelf markt. Door recente overnames en een ambitieuze groeiambitie was er vraag naar een partij met overzicht en visie, die een architectuur kan neerleggen voor de langere termijn en aan deelprojecten invulling kan geven met het team. Een aantal deelprojecten zijn noemenswaardig:

  • Migreren van oude management informatie naar een stabiel en uitbreidbaar dataplatform.
  • Opzetten van het datawarehouse en ontwikkelen management informatie.
  • Oplossen issues met haperend aangekocht kassasysteem & backbone.
  • Pakketselectie kassasysteem & opzet uitrol ICT naar 400 winkels.
  • Datamigratie 5 verschillende bronsystemen over 400 winkels naar nieuw POS systeem.
  • ERP integratie overnames.

ALD Automotive

Information Management Officer

Ad interim invulling van de infromatie management positie bij ALD.

PON

Business Intelligence Medewerker

Eén op de vijf personenauto’s in Nederland wordt geïmporteerd door PON; met stip het grootste automobielbedrijf van Nederland.

Bij het invoeren van de wet bescherming persoongegevens moest het bestaande datawarehouse worden doorgelicht en aangepast om te blijven voldoen aan wet en regelgeving. Daarnaast werd het DWH natuurlijk nog verder uitgebreid met nieuwe overzichten voor nieuwe interne afdelingen én het dealernetwerk van PON.

KLM – Royal Dutch Airlines

Business Intelligence Architect

KLM bevond zich in een situatie waarbij er een wildgroei aan rapporten was ontstaan voor verschillende afdelingen. Dit bracht naast hoge beheerkosten ook een veelvoud aan fouten en onduidelijkheden met zich mee.

Door op alle afdelingen de informatiebehoefte in kaart te brengen, kon met dit inzicht al snel een architectuur en ontwerp worden neergezet waarbij niet alleen het aantal rapporten werd terug gebracht, maar óók veel nieuwe informatie gemakkelijk beschikbaar werd.